Kompletní Technická Specifikace
O2 Projektu Deskové Hry

Backend:

PHP Nette Framework:
Vysoce výkonný, bezpečný a použitelný framework pro moderní webové aplikace. Umožňuje rychlý vývoj a snadnou údržbu kódu.
Websocket:
Technologie umožňující interaktivní komunikaci mezi serverem a klientem v reálném čase. Využíváno pro multiplayer režim, kde je důležitá okamžitá reakce hry na akce hráčů.

Frontend

Vue.js 3:
Moderní framework pro vývoj uživatelských rozhraní, používá nejnovější verzi Vue.js pro lepší výkon a snadnější psaní komponent.
Vite:
Nástroj pro rychlý vývoj frontendu, který nabízí okamžitý start a bleskové překlady díky využití moderních technologií.
TypeScript:
Superset JavaScriptu, přidává statické typování a další funkce pro lepší bezpečnost a usnadnění vývoje komplexních aplikací.
ES6 (ECMAScript 6):
Nejnovější standard JavaScriptu, který přináší nové syntaxe a funkce pro lepší čitelnost a efektivitu kódu.

API Komunikace a Bezpečnost

REST API s JWT (JSON Web Tokens):
Pro zabezpečenou komunikaci mezi serverem a klientem používáme RESTful API společně s JWT pro autentizaci a autorizaci. JWT poskytují bezpečný způsob přenosu informací mezi stranami jako JSON objekty. Tato metoda zajišťuje, že každý požadavek od klienta je ověřený a autorizovaný, což chrání před neoprávněným přístupem a zvyšuje celkovou bezpečnost aplikace.
JSON:
Standard pro výměnu dat, který umožňuje snadnou integraci s různými platformami a zajišťuje vysokou úroveň interoperability.
WebSocket pro real-time funkce:
Využíváme WebSocket pro funkce, které vyžadují okamžitou komunikaci v reálném čase, jako je multiplayer režim. WebSocket umožňuje trvalé otevřené spojení mezi klientem a serverem, což umožňuje okamžité předávání zpráv a aktualizací.

Hlavní výhody

Rychlý vývoj a snadná údržba:
Díky moderním nástrojům a frameworkům.
Real-time interakce:
WebSocket technologie zajišťuje plynulou a okamžitou komunikaci mezi hráči.
Vysoká bezpečnost:
Použití JWT pro autentizaci a autorizaci zvyšuje bezpečnostní standardy celé aplikace.
Flexibilní a přizpůsobitelné UI:
Vue.js 3 a Vite poskytují efektivní nástroje pro vývoj uživatelských rozhraní, která jsou přívětivá, responzivní a přizpůsobitelná pro různé platformy.